جراح زیبایی

جراح زیبایی     جراح زیبایی حراجی های زیادی امروزه در بین افراد رواج پیدا کرده است که پیکر تراشی برای بهبودی ظاهر بدن و برای کوچک کردن و کشیدن شکم ران و بازو و باسن می باشد استفاده می شود. کسانی کاندید مناسب پیکرتراشی هستند که از قبل جراحی بالن گذاری معده را انجام… ادامه خواندن جراح زیبایی