عمل بینی شهر ری

عمل بینی شهر ری   علت علاقمندي ايرانيان به جراحي و تغيير در شكل بينـي بيشتر به دليل فرم ژنتيكي صورت و بيني و شاخصهاي قومي و نژادي در منطقه ميباشد. نژاد ايراني اگرچه از نوع Caucasian محسوب ميگردد، ولي شيوع بينـي بـزرگ بـا قوزغضـروفي و استخواني در آن زيـاد اسـت.   عمل بینی گوشتی… ادامه خواندن عمل بینی شهر ری