عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار   عمل بینی شهریار جراحي زيبايي يكي از شاخههاي جراحي پلاستيك محسوب گردد كه امروزه گسترش چشمگيري يافته است. در ابتدا به نظر ميرسد كه جراحي زيبايي جزء اعمال جراحي غيرمجاز باشد زيرا مقصود از آن معالجه بيماري نيست بلكه هدف آن صرفاً زيبايي است ولي با اندكي تأمل در فايده جراحي… ادامه خواندن عمل بینی شهریار