عمل بینی کرج

عمل بینی کرج           برای از بین بردن از جمله قوز بینی کج بودن انحراف بودن نوک بینی افتادگی و قوز بینی عمل جراحی بینی را انجام میدهند اگر از انجام دادن این جراحی را داریم باید شب قبل از عمل استحمام کنید زیرا بعد از عمل نمی توانید تا مدتی… ادامه خواندن عمل بینی کرج