عمل بینی کیش

عمل بینی کیش     تحقيقات نشان ميدهد كه نوجوانان بيشتر به دنبال هويت اجتماعي هستند و در بين افرادي كه روشهاي دفاعي پختهاي ندارند، ممكن است از روش هاي جسماني سازي به عنوان پلي براي رسيدن به دنياي بزرگسالي استفاده كنند. بهترین دکتر بینی کیش   و از نمونه هاي بارز اين رفتار، توجه… ادامه خواندن عمل بینی کیش