عمل بینی مازندران

عمل بینی مازندران   بيمار ديگري علائـم برآمـدگي ناشـي از پـايين آوردن ناكـافي ناحيه سوپراتيپ را نشان مـي داد . عارضـه اصـلي كـه درتمـام بيماران مشاهده گرديـد، ورم طـولاني بعـد از عمـل در ناحيـه سـقف ميـاني بينـي بـود كـه درحـدود دو تاسـه مـاه طـول مي كشيد.   عمل بینی گوشتی مازندران   هيچكدام از بيماران… ادامه خواندن عمل بینی مازندران

عمل بینی لاهیجان

عمل بینی لاهیجان     عمل بینی لاهیجان   برای اولین بار این جراحی در یک بیمار و به خاطر زیبایی یا دلایل کارکردی و ترمیمی انجام می پذیرد.   عمل بینی  گوشتی لاهیجان   جراحی بینی، عمل جراحی است که می تواند پوشش پوست را بازگرداند، خطوط عادی بینی را دوباره سازی کند و… ادامه خواندن عمل بینی لاهیجان

عمل بینی یاسوج

عمل بینی یاسوج تا دو هفته بعد از عمل از تخلیه ی ترشحات بینی با فشار خودداری کنید. روز خروج گچ بینی میتوانید قبل از ویزیت پزشک حمام کنید، اما دست به پانسمان و گچ روی بینی نزنید. بسته به نظر پزشک بین یک تا دو بار در هفته چسب روی بینی را تعویض کنید.… ادامه خواندن عمل بینی یاسوج

عمل بینی یزد

عمل بینی یزد   عمل بینی یزد   مفهوم منطقي جراحي بر روي پوست ضخيم اين اسـت كـه از ضعيف كردن اسكلت بيني پرهيز گـردد. ازآنجاكـه سـاختمان غضروف بيني در اين دسته از بيماران ضعيف است،   عمل بینی گوشتی یزد بلكه باعث پهن شدن بيني پس از عمل جراحي خواهد شد. بيني ضخيم وگوشتي… ادامه خواندن عمل بینی یزد

عمل بینی شهریار

عمل بینی شهریار   عمل بینی شهریار جراحي زيبايي يكي از شاخههاي جراحي پلاستيك محسوب گردد كه امروزه گسترش چشمگيري يافته است. در ابتدا به نظر ميرسد كه جراحي زيبايي جزء اعمال جراحي غيرمجاز باشد زيرا مقصود از آن معالجه بيماري نيست بلكه هدف آن صرفاً زيبايي است ولي با اندكي تأمل در فايده جراحي… ادامه خواندن عمل بینی شهریار