عمل لیپوساکشن

عمل لیپوساکشن عمل لیپوساکشن لیپوساکشن یا پیکرتراشی جراحی زیبایی است که بدین وسیله چربی های اضافه بدن را خارج می کنند. ابتدا نواحی مورد نظر را با خطوطی بر روی بدن مشخص می کنند. سپس با یکی از سه روش فراصوت، لیزر و یا تزریق مایع سلول های چربی آن ناحیه تخریب می کنند در… ادامه خواندن عمل لیپوساکشن