عمل بینی گوشتی اردبیل

عمل بینی گوشتی اردبیل

عمل بینی گوشتی اردبیل
عمل بینی گوشتی اردبیل

 

3 -چون قوام اسکلت بینی در یک ماه اول خیلی کم وشل می باشد ،بهتر است سرتاسر

پشت بینی چسب زده شود.(یکماه )

 

عمل بینی طبیعی اردبیل

9 ـ بعد از برداشتن گچ باید تا 6 هفته به نحوی از عینک استفاده کنید که وزن آن روی بینی

شما نباشد بدین منظور میتوانید وسط عینک را با چسب به پیشانی خود بچسباند. از روز

سوم از لنزهای داخل چشمی میتوانید استفاده کنید.

 

عمل بینی استخوانی اردبیل

12 ـ شنا یا فعالیتهایی که احتیاج به فعالیت زیاد دارد تا دو هفته ممنوع است. شیرجه و

اسکی تا دو ماه مجاز نیست. ورزشهایی که احتمال تصادم در آنها وجود دارند تا 2 ماه نباید

انجام شود.

 

عمل بینی نیمه فانتزی اردبیل

 

• از مالش و ماساژ دادن بینی جدا پرهیز کنید.

• برای پیشگیری از خونریزی ، از فین کردن یا عطسه کردن از راه بینی به مدت 2 هفته

خودداری کنید. در صورت بروز عطسه ، حتما دهانتان را باز و از راه دهان عطسه کنید.

عمل بینی عروسکی اردبیل

• در 2 هفته اول از وارد آمدن هرگونه فشار یا ضربه ای به بینی خود جلوگیری کنید.

 درهنگام کارسرتان را به مدت طوالنی پایین نگه دارید.

 از همان روز اول عمل و یا فردای روز عمل می توانید از مسواک استفاده کرد .بهتر است

از مسواک کوچکتر و درجهت شیار دندان ها استفاده شود.

 

• در شش ماه اول بعد از عمل ، بویژه در ماه اول ، درصورتی که ضربه شدیدی به بینی شما

برخورد کرد ، حتما به پزشک خود مراجعه کنید.

• در 6 هفته اول بعد از عمل استفاده از عینک طبی یا آفتابی ممنوع است . در صورت اجبار

، باید عینک با بند یا کش به نحوی به روی صورت بسته شود که هیچگونه تماسی با بینی

نداشته باشد. می توانید در این مدت بجای عینک از لنزهای تماسی ( که توسط متخصص

چشم پزشکی برای شما تجویز شده باشد ) استفاده نمائید.

 

زیبایی بینی اردبیل

• پوست بینی شما بعد از عمل به نور آفتاب حساس خواهد بود و باید به مدت حداقل شش

ماه از تابش آفتاب مستقیم به پوست بینی خودداری کنید. در صورتی که باالجبار باید در

معرض آفتاب قرار گیرید ، از کرمهای ضد آفتاب مناسب ( که در برابر A-UV و B-UV محافظت

ایجاد کند و SPF آن حداقل 32 باشد ) استفاده کنید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.