عمل بینی لاهیجان

عمل بینی لاهیجان

 

 

"<yoastmark

عمل بینی لاهیجان

 

برای اولین بار این جراحی در یک بیمار و به خاطر زیبایی یا

دلایل کارکردی و ترمیمی انجام می پذیرد.

 

عمل بینی  گوشتی لاهیجان

 

جراحی بینی، عمل جراحی است که می تواند پوشش

پوست را بازگرداند، خطوط عادی بینی را دوباره سازی کند و

جریان هوا در بینی را مجددا برقرار سازد. اکثر افرادی که

تحت جراحی بینی قرار می گیرند برای نیل به نتیجه مورد

نظر فقط همان یکبار نیاز به جراحی خواهند داشت.

 

عمل بینی  استخوانی لاهیجان

 

شایع ترین علت ناهنجاری های بعد از عمل بینی بر اثر

رعایت نکردن توصـیه هـای مراقبتـی بوجـود مـی آینـد. ماننـد

اسـتفاده نکـردن از چسـب بینـی کـه بـاعث درسـت جـوش

نخوردن بینی می گردد

 

عمل بینی طبیعی لاهیجان

 

جراحی بینی ثانویه (ری ویژن)

جراحی بینی ثانویه یا (ری ویژن) معمولا برای اصلاح عمل

اولیه و یا تجدید نظر در جراحی جهت نیل به نتیجه رضایت

بخش بیمار صورت می گیرد. از نقطه نظر علمی بین 5 % تا

20 % از جراحی های اولیه ممکن است رضایت بخش

نباشند.

 

زیبایی بینی لاهیجان

 

معولا دو دلیل اصلی برای انجام جرای بینی ثانویه وجود

خواهد داشت که عبارتند از تصحیح ناهنجاری های زیبایی

بینی و یا اصلاح مشکلات عملکردی و تنفسی. البته با

توجه به تبحر و تجربه جراح آمار فوق متفاوت خواهند بود که

می تواند به حدود 1 % الی 3 % نیز کاهش یابد.

 

بهترین دکتر بینی لاهیجان

 

ری ویژن یا ویرایش ثانویه بینی روش های پیچیده ای دارد

ولی اغلب متخصصان و جراحان در این عمل نیز از جراحی

باز استفاده می نمایند. با پیشرفت های خارق العاده و

بسیاری که امروزه در تکنیک های جراحی زیبایی به وقوع

 

پیوسته است نتایج رضایت بخش بسیار بیشتر شده اند

برای بهبود نتیجه نهائی وکاهش عوارض ، سعی کنید در

12 روز اول بعد عمل صحبت کردن را به حداقل ممکن

برسانید و حتی الامکان از خندیدن شدید یا گریه کردن خود

داری کنید.

بینی   الزاما در لمس هم صاف و متقارن نیست . مهم

نمای کلی بینی در » نگاه « است. نامنظمی های بینی

که تنها » لمس « می شوند اما » دیده « نمی شوند ، فاقد

اهمیت هستند.

 

 

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.